Aktualności


Życzenia wielkanocne
Przykazania kościelne nowe brzmienie i znaczenie
Dni skupienia dla narzeczonych
Informacje dla kandydatów do bierzmowania
Zaproszenie na uwielbienie w par. Świętej Rodziny w Puławach
Pielgrzymka na kanonizację Jana Pawła II – WOLNE MIEJSCA!!!
Święty Józef nasz Patron
Wirtualne zwiedzanie wnętrza kościoła

 

ALLELUJA!

Już wschodzi zorza poranna,
Zabrzmiało niebo weselem
I ziemia śpiewa radośnie,
A piekło jęczy w udręce.
Bo Król tak bardzo potężny
Zniweczył moce śmiertelne,
Podeptał władzę Otchłani
I więzy jeńców rozerwał.
Gdy kamień w grobie Go zamknął,
A żołnierz czuwał u wejścia,
Jaśniejąc blaskiem i chwałą
Opuścił mroki żałobne.
Świetlisty anioł ogłasza,
Że Pan zmartwychwstał prawdziwie,
Zwyciężył płacz i cierpienie,
Pokruszył piekła kajdany.
O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.
Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.

Dzieląc radość Zmartwychwstania życzymy wszystkim naszym Parafianom, Gościom i Dobrodziejom obfitości łask Bożych. Niech zmartwychwstały Chrystus Pan obdarza wszystkich swoją mocą w codziennym życiu.

Duszpasterze

20 kwietnia 2014 r. – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Tradycyjnie o godz. 6:00 rano procesją rezurekcyjną i uroczystą Mszą. św. uczcimy tajemnicę Zmartwychwstania Pańskiego.
Pozostałe Msze św. o godz. 9:00, 10:30, 12:15 i 18:00.
Serdecznie zapraszamy

 

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE

Uchwała Konferencji Episkopatu Polski
Uchwała nr 15/364/2014 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia IV przykazania kościelnego i promulgacji jednolitego tekstu przykazań kościelnych po ich nowelizacji wraz z wykładnią:
Podczas 362. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w Wieliczce w dniach 21-22 czerwca 2013 roku, dokonano nowelizacji IV przykazania kościelnego. W miejsce dotychczasowego zapisu, który brzmi: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach” – przyjęto nowe brzmienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.
Jak wynika z nowego brzmienia przykazania, okres formalnego zakazu zabaw został ograniczony do Wielkiego Postu. Nie zmienia to jednak w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (por. kan. 1249-1250).
364. Zebranie Plenarne KEP, które odbyło się w Warszawie w dniach 12-13 marca 2014 r., określiło zasady dotyczące promulgacji nowelizacji IV przykazania kościelnego.
Nowa wersja przykazań kościelnych, w formie ujednoliconej wraz z wykładnią, zostanie podana do wiadomości, a tym samym promulgowana, poprzez rozesłanie do wszystkich kurii diecezjalnych. Zostanie również zamieszczona w Aktach Konferencji Episkopatu Polski.
Jednolity tekst przykazań kościelnych wraz z wykładnią stanowi załącznik niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
+ Wojciech Polak
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

Pięć przykazań kościelnych:
1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Wykładnia dla pierwszego, trzeciego i czwartego przykazania kościelnego

Pierwsze przykazanie kościelne:

W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych”.
Na terytorium Polski, świętami nakazanymi poza niedzielami są:
- 1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
- 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego (tzw. Trzech Króli)
- czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (tzw. Boże Ciało)
- 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej)
- 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych
- 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Boże Narodzenie).
W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymywać się od wykonywania prac niekoniecznych, czyli tych prac i zajęć, które utrudniają:
- oddawanie Bogu czci,
- przeżywanie radości właściwej dniowi świątecznemu,
- korzystanie z należytego odpoczynku duchowego i fizycznego (zob. kan. 1247 KPK).
Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim (nie tylko rzymskim), bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (zob. kan. 1248 § 1 KPK).
Jeśli z braku kapłana lub z innej poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii, zaleca się bardzo, ażeby wierni brali udział w liturgii Słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele parafialnym lub innym świętym miejscu według przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub grupach rodzin (zob. kan. 1248 § 2 KPK).

Trzecie przykazanie kościelne:
„Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.”
Okres Wielkanocy obejmuje czas od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.
- Podczas 205. Konferencji Episkopatu Polski Biskupów Diecezjalnych, która odbyła się w Warszawie, dnia 21 marca 1985 roku, Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje czas Komunii wielkanocnej, obejmować będzie okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.

Czwarte przykazanie kościelne:
„Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.
- Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między osiemnastym a sześćdziesiątym rokiem życia (zob. KPK 1251-1252).
- Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową oraz piątki całego roku z wyjątkiem uroczystości (zob. KPK 1251). Dotyczy wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia. Zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości także w Wigilię Narodzenia Pańskiego.
- Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek (np. zbiorowe żywienie) domaga się od chrześcijan podjęcia innych form pokuty.
- Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca (zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.
- Nowelizacja zapisu czwartego przykazania nie zmienia w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (zob. kan. 1249-1250). Wyjątkiem są jedynie przypadające wtedy uroczystości. Jeśli zatem w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od pokutnego przeżywania tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę.

Za zgodność:
+ Wojciech Polak
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, dnia 14 marca 2014 r.

 

DNI SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH
W DOMU REKOLEKCYJNYM W NAŁĘCZOWIE

W Domu Rekolekcyjnym w Nałęczowie przy ul. B. Prusa 28, odbędą się dni skupienia dla narzeczonych w następujących terminach:
6 kwietnia 2014 r. (niedziela)
22 czerwca 2014 r. (niedziela)
31 sierpnia 2014 r. (niedziela)

Program każdego dnia skupienia będzie wyglądał następująco:
godz. 14:00 – rozpoczęcie w kaplicy
godz. 14:15 – nabożeństwo pokutne
godz. 15:00 – spowiedź
godz. 16:00 – Msza św.
godz. 17:00 – konferencja

Koszt 20 zł od osoby
Zgłoszenia najpóźniej na tydzień przed dniem skupienia przyjmowane są pod numerem telefonu: 81 501 47 79 lub e-mail: dom.rekolekcyjny.naleczow@kuria.lublin.pl

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

Program spotkań dla kandydatów do bierzmowania w miesiącu kwietniu:
grupa I i II – czwartek 03.04.2014 r. godz. 16:00
grupa III i IV- czwartek 10.04.2014 r. godz. 16:00
Spotkania odbywają się w salce na plebanii.

 

ZAPROSZENIE NA UWIELBIENIE W PAR. ŚWIĘTEJ RODZINY W PUŁAWACH

 

PIELGRZYMKA NA KANONIZACJĘ JANA PAWŁA II

KANONIZACJA JANA PAWŁA II
WŁOCHY
23.04 – 03.05.2014 r. / 11 dni /
Autokar będzie podstawiony przy naszym kościele o godz. 0.00 – 23.04
Początek pielgrzymki 23.04 godz. 6.00 Kraków – Łagiewniki
Cena: 600 zł + 370 euro
Cena dla osób z dowozem: 700 zł + 370 euro
Informacje i zapisy :
Ewa – tel. 12/647-92-74, 0604- 78-30-10, salkhoch@wp.pl
Teresa – tel. 25/633-96-83, 0602-42-58-04
Grażyna – tel. 723-51-57-57
Ks. Adam Zawisza – 515-57-04-46
www.apostolat-zlota-roza.pl
Termin wpłat:
Przed wpłatą prosimy o zgłoszenie się i potwierdzenie wolnego miejsca oraz o podanie danych potrzebnych do ubezpieczenia: imię, nazwisko, adres zameldowania, numer pesel, numer dowodu osobistego, telefon kontaktowy
I zaliczka – 300 zł – do 1 stycznia 2014 r. /można wpłacić 600 zł jednorazowo/ – Dla drugiego autokaru
II zaliczka – 300 zł – do 15 stycznia 2014 r.
III wpłata – 370 euro – pilotowi w autokarze
Wpłaty prosimy dokonywać z dopiskiem: „Złota Róża – Kanonizacja – Kraków ”
Nr.konta : P.H.U.”PIOTREX”Eksport-Import Piotr Łosicki ul.Brzeska 23 , 21-560 Międzyrzec Podl.
PKO BP 41 1020 1260 0000 0202 0053 9171

Zdjęcie z www.stanislawbm.pl

KANONIZACJA JANA PAWŁA II
WŁOCHY
23.04 – 03.05.2014 r. / 11 dni /
Autokar będzie podstawiony przy naszym kościele o godz. 0.00 – 23.04.2014 r.
PROGRAM PIELGRZYMKI:
Dzień 1 – 23 kwiecień 2014 r. / środa /

Pielgrzymkę rozpoczniemy Mszą św. w Sanktuarium w Łagiewnikach w Krakowie o godz. 6.00, a następnie pojedziemy na Słowenię do największego Maryjnego Narodowego Sanktuarium Słoweńców w Brezje, w którym znajduje się obraz Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych /Marija Pomagaj/, a następnie na nocleg w Sticnej w Słowenii w Opactwie Cystersów.
Dzień 2 – 24 kwiecień 2014 r. / czwartek/
Po śniadaniu wyruszymy do Padwy. Głównym obiektem w mieście jest Bazylika św. Antoniego. Przepięknym również miejscem jest Sanktuarium św.Leopolda Mandića /Apostoła Sakramentu Pojednania/ gdzie będziemy mieć Mszę św. Nocleg w okolicy Asyżu.
Dzień 3 – 25 kwiecień 2014 r. / piątek/
Asyż – nawiedzenie Bazyliki św. Franciszka oraz św.Klary a także innych miejsc związanych z życiem tych świętych. Nocleg w okolicy Asyżu
Dzień 4 – 26 kwiecień 2014 r. /sobota /
Rano po śniadaniu pojedziemy do Orvieto a następnie do Bolseny gdzie w 1263 r. nastąpił Cud Eucharystyczny co wpłynęło na ogłoszenie Święta Bożego Ciała oraz procesji w tym dniu. Wieczorem udamy się do Rzymu gdzie kolejką dojedziemy w okolice Placu św.Piotra i tam będziemy przeżywać „nocne czuwanie”. Na kolację oraz śniadanie otrzymamy pakiety żywnościowe.
Dzień 5 – 27 kwiecień 2014 r. / niedziela /
Msza św. Kanonizacyjna Bł. Jana Pawła II Po południu w drodze na nocleg pojedziemy do Manopello – Sanktuarium Świętego Oblicza Pana. Nocleg w San Giovanni Rotondo.
Dzień 6 – 28 kwiecień 2014 r. / poniedziałek /
Całodzienny pobyt w San Giovanni Rotondo. , Msza św., nawiedzenie grobu i innych miejsc związanych z życiem św.o.Pio. Nocleg w San Giovanni Rotondo.
Dzień 7– 29 kwiecień 2014 r. / wtorek /
Rano Msza św. w Grocie Św.Michała Archanioła w Monte San’t Angelo. Przejazd do Monte Cassino / 18 maja będzie 70 rocznica Bitwy/, modlitwa na cmentarzu. Nocleg w okolicy Rzymu.
Dzień 8 – 30 kwiecień 2014 r. / środa /
Rzym – Audiencja papieska u Ojca Franciszka, nawiedzenie grobu Ojca Świętego św. Jana Pawła II, w Bazylice św.Piotra. Po południu przejazd do Cascia- miasta św.Rity, nawiedzenie Bazyliki. Przy grobie św.Rity będziemy prosić świętą o pomoc w naszych trudnych sprawach. Nocleg w okolicy Cascio.
Dzień 9 – 1 maj 2014 r. / czwartek /
Po śniadaniu przejazd do Loreto gdzie nawiedzimy Bazylikę i Sanktuarium o znaczeniu międzynarodowym poświęcone NMP w którym jest .„Święty Domek” Matki Bożej, przez wiele wieków prawdziwe serce Maryjne chrześcijaństwa. Nocleg w okolicy Loreto.
Dzień 10 – 2 maj 2014 r. / piątek /
Po Mszy św. i śniadaniu wyjedziemy w drogę powrotną z noclegiem w Klasztorze w Mariance k/Bratysławy gdzie znajduje się Bazylika pod wezwaniem Narodzenia NMP z cudowną figurą NMP
Dzień 11 – 3 maj 2014 r. /sobota/
Po śniadaniu wyruszymy w drogę powrotną do Polski. Dzień Chwały i Dziękczynienia za otrzymane łaski w czasie pielgrzymki. Przejazd do Wadowic. Msza św. dziękczynna na zakończenie pielgrzymki w Bazylice Mniejszej Ofiarowania NMP w Wadowicach

 

ŚWIĘTY JÓZEF NASZ PATRON

„Spracowany z piłą w ręce,
Ty, co trudy życia znasz.
Wzbudź do czynu nasze serce,
O, Józefie, Wzorze nasz”.

Od wielu pokoleń naszej parafii patronuje św. Józef Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny i opiekun Świętej Rodziny. Co środę o godz. 18:00 w naszym kościele sprawowana jest uroczysta Msza św. ku czci św. Józefa połączona z nowenną, w której powierzamy Jego orędownictwu całą naszą wspólnotę parafialną, wszystkie rodziny, dzieci, młodzież, ludzi starszych, chorych, zmagających się w życiu z trudnościami i problemami. Zapraszamy wszystkich do licznego udziału w tej nowennie, byśmy mogli we wspólnej i ufnej modlitwie przez wstawiennictwo
św. Józefa uprosić wiele łask w tych trudnych czasach.

„O Świety Józefie, spojrzyj na nas z nieba,
Racz wyjednać łaski, jakich nam potrzeba.
A my Ciebie za to chwalić przyrzekamy
I Tobie dusz naszych sprawę polecamy.
Otaczaj opieką swoją nieustanną,
Wraz z Twą Oblubienicą, Maryją Panną,
Kościół katolicki i jego pasterzy,
Broń, gdy prześladowań burza nań uderzy.
Strzeż nasze rodziny przed utratą wiary,
Spraw, niech w nich panuje obyczaj nasz stary,
Niech Bogu służymy według Jego woli,
Unikając grzechu, co go strasznie boli.
Żyjąc świątobliwie, zasłużymy sobie,
Że gdy nasze ciało spocznie w zimnym grobie
Dusza nasza kiedyś odpocznie bezpiecznie
Z Jezusem, Maryja i Józefem wiecznie.”

 

WIRTUALNE ZWIEDZANIE WNĘTRZA KOŚCIOŁA

Każdy kościół jest miejscem wyjątkowym. Będąc we wnętrzu możemy zachwycić się pięknem wystroju świątyni, poczuć sacrum i przez to wznieść nasze myśli ku Bogu. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wnętrza naszego kościoła klikając link: PANORAMA